септември 30, 2021

Меѓународен ден на стари лица

По повод 1 Октомври – Меѓународниoт ден на старите лица Црвениот крст на Република Северна Македонија се приклучува во глобалната кампања за борба против диксриминација по основ на возраст (ageism) под мотото #СветЗаСитеВозрасти (#AWorld4AllAges). Кампањата е иницирана од Светска здравствена организација (СЗО) со вклученост на  Меѓународната Федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина. Кампањата започнува од 1. Октомври и трае до 20. Ноември.

Дискриминацијата по основ на возраст се однесува на стереотипите, предрасудите кон другите или кон себе врз основа на возраста. Таа  влијае на сите возрасти, дури и децата на возраст од 4 години стануваат свесни за стереотипите за нивната возраст. Од таа возраст па натаму тие ги интернализираат и ги користат овие стереотипи за да ги водат нивните чувства и однесување кон луѓе од различна возраст. Дискриминацијата по основ на возраст ја препознава и нашата национална легиластива (Закон за спречување и заштита од дискриминација) и предвидува можност за институционална реакција по сторена дискриминација по тој основ.

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамки на кампањата ќе спроведе истражување за перпцепции за постење на дискриминација по основ на возраст меѓу општата популација. Целта е да се обезбедат првични податоци кои понатаму ќе бидат предмет на анализа која ќе послужи како основ за понатамошно истражување и преземање на активности за вклученост на Црвениот крст на РСМ во борбата против овој тип на дискриминација.

< врати се назад