октомври 2, 2023

Недела на млади 1-7 октомври

Црвениот крст на Репубика Северна Македонија во периодот од 1-7 октомври ја одбележува Неделата на Млади и оваа недела ја посветуваме на работата, успесите и достигнувањата што нашите млади ги имаат постигнато во рамките на Црвениот крст на РСМ.

Младите претставуваат движечка сила на организацијата која преку младинските програми носат промени од младите за млади. Тие се главните дисеминатори на хуманите принципи, тие се иницијатори и реализатори на хуманитарните активности.

Оваа година Неделата на млади ја одбележуваме така што 33 Клубови на млади низ целата територија ќе организираат отворени денови на кои волонтерите во што е можно поголем број ќе ги промовираат различните можности за волонтирање во нивната средина.

< врати се назад