јуни 5, 2017

Партнерска соработка помеѓу Црвениот крст на РМ и МАКПРОГРЕС, Виница

Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Заводот за социјални дејности повеќе години во континуитет имплементира заеднички иницијативи за подобрување на социјализацијата на децата и младите со посебни потреби.

Започнувајќи од месец јуни до декември 2017 година, МАКПРОГРЕС од Виница ќе биде партнер на Црвениот крст на РМ за поддршка на имплементација на проектните активности наменети за поддршка на децата и младите со посебни потреби.

На 06.06.2017 година во просториите на МАКПРОГРЕС од страна на г-дин Глигор Цветанов, извршен директор на Макпрогрес и г-дин Саит Саити, генерален секретар на Црвениот крст на Република Македонија ќе се потпише Договорот за донација за поддршка на активностите кои ќе се реализираат преку Општинските организации на Црвениот крст на Виница, Куманово, Штип и Струмица во соработка со дневните центри за деца со посебни потреби во овие општини.

< врати се назад