март 16, 2022

Поддршка за лицата од Украина

Околу 50 лица од Украина веќе се регистрирани во Црвениот крст на град Скопје и Општинските организации кои дејствуваат низ земјата. Подготвени се наменски прашалници за проценка на потребите на лицата, како и регистерски картони преку кои ќе се евидентира помошта. Поголемиот број на лицата кои Црвениот крст ги регистрираше се жени кои се пристигнати со своите деца, а кои имаат одредени поврзувања во земјата, како членови на фамилии, пријатели, познаници или пак соработници. Црвениот крст ги поддржува овие лица со храна, хигиенски средства, облека, чевли и согласно проценката пристапот е индивидуален, но постои организиран систем за поддршка во делот Прва психо-социјална помош и служба барање.

Продолжуваме со поддршката и работиме заедно со институциите на државата за олеснување на нивниот престој во земјата.

За време на проценките кои ни малку не се лесни, ниту за лицата ниту за тимот, најмалите се анимираат преку цртање, боење и ги прават сите нешта кои им се важни на децата.

< врати се назад