ноември 7, 2022

Посета на Албански Црвен крст

Од страна на Црвен крст на РСМ, на 03.11.2022 година направена е посета на Албански Црвен крст, со цел воспоставување на соработка на полето на безбедност на вода.

На состанокот се потпиша Меморандум за соработка за  развој на  безбедноста на вода, помеѓу двете Национални друштва, организација на курсеви за спасители на вода за потребите на Албански Црвен крст и помош во развивање на служба за спасување на вода во склоп на Албански Црвен крст.

Црвен крст на РСМ ќе изработи програма на активности за 2022/2023 година, по која ќе се имплементираат активностите. Следниот состанок е планиран во декември 2022 година во Поградец-Република Албанија.

< врати се назад