декември 30, 2020

Повик за ангажирање на ИТ компанија со цел извршување на работни задачи

Креирање и развој на мобилна апликација First responder APP за Android /IOS

Црвен Крст на Република Северна Македонија објавува повик за ангажирање на ИТ компанија за да дизајнира и развие Андроид, iOS мобилна апликација за внатрешна употреба за тимови кои први одговараат на терен при  услугата Итно Копче  (ИK) во Скопје, Северна Македонија, за потребите на проектот ,, Развој на деловни услуги  за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ’’- проект поддржан од деловно партнерство на ЦКРСМ и Австриска Агенција за Развој, Австриски Црвен Крст и Швајцарски Црвен Крст.

Целиот оглас може да го пронајдете на следниот линк.

Заинтересираните лица, најдоцна до 11.01.2021, потребно е да аплицираат:

Електронски на следната е-адреса: komisijazanabavki@redcross.org.mk со назнака Повик за креирање на мобилна апликација

Избраните кандидати ќе бидат известени, по електронски пат, најдоцна 3 дена по изборот.

< врати се назад