септември 19, 2017

Предавање за дисеминација на Движењето, Меѓународно хуманитарно право и активности на Црвен крст на Република Македонија, во касарната *Јане Сандански*–Штип

На  18 септември 2017 година во касарната* Јане Сандански * во Штип  претставник на Црвен крст на Република Македонија одржа предавања со презентација  за дисеминација на Движењето, Меѓународно хуманитарно право и активности на Црвен крст на Република Македонија и подготвеност и дејствување при катастрофи. Целна група на слушатели беа униформирани лица со чинови кои со интерес ги следеа предавањата и изразија задоволство за соработката.

Во делот на дисеминацијата учесниците се запознаа со улогата и мандатот на Меѓународното движење на Црвен крст и Црвена полумесечина, МКЦК, МФЦКЦП и Црвен крст на Република Македонија, амблемот на Црвениот крст и Меѓународното хуманитарно право со осврт на Женевските конвенции и Дополнителните протоколи и дејностите на Црвен крст на РМ.

За активностите на планот на подготвеност и дејствување при катастрофи, посебен осврт е даден на поставеноста и делувањето на овој систем во Црвен крст на РМ во домашни и меѓународни рамки, соработката со надлежните институции во РМ, посебно Министерството за одбрана, МВР, ЦУК, ДСЗ, Локалната самоуправа и вклученоста на претставници на ЦКРМ во координативни тела формирани за време на природни катастрофи и непогоди и активноста на тимовите на ЦКРМ. За најновите случувања со поплавите кои  минатата година погодија делови од Република Македонија, мигрантската и бегалска криза е потенцирана заедничката соработка со надлежните институции и активностите што ЦКРМ ги презема во рамки на својата улога – дистрибуција на хуманитарна помош, укажување на прва помош, логистичка поддршка, проценка на терен, воспоставување семејни врски и едукативни активности.

Од страна на присутните се поставувани прашања во врска со Женевските конвенции и Дополнителните кои се потпишани од Република Македонија во 1993 година како и прашања за задачите и улогата на Црвен крст на РМ за време на мигрантската криза.

За потреби на библиотечниот фонд во касарните, се поделени промотивни и едукативни документи поврзани со презентираните активности.

Предавањето е резултат на претходно договорени термини со Генералштабот на АРМ, а е во рамки на Меморандумот за соработка склучен помеѓу Црвен крст на Република Македонија и Министерството за одбрана на РМ.

< врати се назад