ноември 14, 2018

Симулациски вежби на територија на општина Центар, општина Ѓорче Петров, општина Кисела Вода, општина Чаир, општина Гази Баба

Црвен крст на Република Македонија, во рамките на Програмата за подготвеност и дејствување при катастрофи, со финансиска поддршка на УНИЦЕФ, во ноември 2017 година, започна со реализација на проект чија цел е подготовка на образовниот кадар за дејствување во услови на природни катастрофи со цел намалување на ризиците со кои што може да се соочат градинките и основните училишта во Гевгелија, Куманово и Скопје”.

Во рамките на завршната фаза на проектот, во подготовка се и во фаза на реализација симулациски вежби за евакуација на персонал и деца во градинки и основни училишта преку кои ќе го провериме стекнатото знаење за време на спроведените обуки за заштита и самозаштита, а воедно и практично ќе ја провериме паничната сигнализација и нејзиното користење и функционирање.

На територија на град Скопје, во периодот од 14.11 до 16.11.2018 година ќе се одржат следните вежби во Градинка РЈ Корчагин – Објект Пинокио ( општина Центар ), Градинка Весели Цветови – Објект Синоличка ( општина Кисела Вода ), Градинка Росица – Објект Детелинка ( општина Ѓорче Петров ), Градинка 25 Мај – објект Сонце ( општина Гази Баба ), Градинка Снежана – Објект Џуџиња ( општина Чаир )

За време на симулациските вежби, персоналот на градинките во координација со инструкторските тимови на Црвен крст на Република Македонија и тимовите за прва помош на Општинските организации на Црвен крст ( Центар, Карпош, Чаир, Гази Баба и Кисела Вода ) ќе ја спроведат процедурата за заштита и самозаштита во случај на катастрофа, евакуација како и укажување на прва помош.

< врати се назад