јануари 26, 2021

Спроведени 6 освежителни обуки за предавачи и демонстратори по прва помош

Црвениот крст на Република Северна Македонија во периодот од 20.01-25.01.2021 година спроведе 6 освежителни обуки за предавачи и демонстратори на курсевите по прва помош за возачи и работни организации.

Оваа година освежителните курсеви за демонстратори и предавачи се одржаа онлајн преку ЗООМ апликацијата. На освежителните курсеви зедоа учество вкупно 197 едукатори од сите 33 ООЦК/ ЦКГС.

Со овие обуки Црвениот крст на РСМ има за цел да ги освежи знаењата на предавачите и демонстраторите по прва помош и истовремено да ги запознае со сите новини и актуелности од областа на првата помош во периодот од последните три години. 

< врати се назад