јуни 15, 2020

Спроведени обуки за обучувачи на ППП

Црвениот крст на Република Северна Македонија на 13.06.2020 и 14.06.2020 спроведе 2 он-лајн обуки  за обучувачи по прва психолошка помош. Овие обуки се поддржани од проектот со USAID, и се дел од предвидените вкупно 9 обуки по прва психолошка помош (ППП), психосоцијална поддршка (ПСП) и телефонските линии по ППП и ПСП, наменети за волонтери и вработени во ЦКРСМ. Обуките беа во времетраење од 6 часа и учество зедоа 22 волонтери и вработени од 17 ООЦК.

Обуките беа спроведени од лиценцираните тренери Деспина Стојановска и Ивана Маринчек, преку ZOOM платформата и беше користена презентација во која беа приложени основните постулати на пружање на прва психолошка помош, вклучувајќи интерактивни вежби со дискусија и објаснувања на теоретската позадина.

Во вториот дел од обуката учесниците имаа прилика да се воведат себе во улога на обучувач и на тој начин практично да ја извежбаат обуката која се очекува да ја мултиплицираат понатаму во своите ООЦК.

Обуките по прва психолошка помош (ППП), психосоцијална поддршка (ПСП) и телефонските линии по ППП и ПСП се спроведени со цел зголемување и подобрување на капацитетите на Црвениот крст на Република Северна Македонија на полето на психолошка помош и поддршка на своите волонтери и вработени и исто така и на целокупното население.

< врати се назад