Archives for Prill2022

Të rinjtë në aksion

Në kuadër të programit PVH, deri më 5 prill 2022 janë realizuar të gjitha trajnimet nga ana e...>>


TAKIM PUNE ME PËRFAQËSUESIT E MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MINISTRISË PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

Më 21.04.2022 në hapësirat e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt takim pune...>>


Vizitë e përfaqësuesit të Gjysmëhënës së Kuqe të Turqisë

Më 22 Prill 2022, në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt takim në...>>


Vizitë e Udhëheqësit të Zyrës Rajonale të FNKK znj. Maria Christensen

Në periudhën 18-22.04.2022, Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut e vizitoi kryetarja e zyrës rajonale...>>


Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut ju uron të gjithë besimtarëve ortodoksë festën më të...>>


Takim me drejtorët e Qendrës së Menaxhimit të Krizave dhe Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim për përgatitjet për procesin “Transformimi 28”.

Me datë 20.04.2022 në ambientet e Qendrës për Përgatitje dhe Reagim ndaj Fatkeqësive të KKRMV-së u mbajt takim...>>


TRAJNIM PËR DISEMINUES

Gjenerata e re e diseminuesve është gati të zgjerojë misionin humanitar të Kryqit të Kuq në komunitet. Fundjavën...>>


U mbajt trajnimi për ndihmë të parë

Në periudhën prej 09-10.04.2022 në hapësirat e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut u mbajt...>>


Vizitë e Delegacionit të Kryqit të Kuq të Republikës së Austrisë

Në bazë të partneritetit strategjik ndërmjet Kryqit të Kuq të Republikës së Austrisë dhe Kryqit të Kuq të...>>


Shënimi i Javës së higjienës

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në periudhën prej 08 deri më 15 prill 2022,...>>


< kthehu mbrapa