Lajmet kryesore

SHPRESË PËR SECILIN

Më 31.10.2016 ekipi për Bashkimin e lidhjeve familjare pranë “Vinojug” – Gjevgjeli, dërgoi edhe një familje kah destinacioni...>>


PUNËTORI RAJONALE PËR PËRDORIMIN DHE MBROJTJEN E ËMBLEMËS SË KRYQIT TË KUQ

Prej 6 – 7 tetor të vitit 2016 në Sarajevë, Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të kuq (KNKK) organizoi...>>


U shenua dita boterore e paqes

Me rastin e shenimite te dites boterore te paqes ,nje numer I madh i aktiviteteve humaitare u mban...>>


Takim pune me Ambasadorin e Izraelit për Republikën e Maqedonisë

Më 19 shtator të vitit 2016 në hapësirat e Kryqit të kuq të RM-së në vizitë ishte ambasadori...>>


Gara Republikane per ndihmen e pare

Në organizim të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë më 16 dhe 17 shtator të vitit 2016...>>


Transferim i mjeteve finansiare për 3,515 familjet e prekura nga përmbytjet

Para se gjithash. Në emër të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë dëshirojmë të falënderojmë për përkrahjen...>>


Trajnim për anëtarët e rrjetit InkluzivaM për përfaqësim bazuar në dëshmi dhe definim të fushave prioritare për studim

Projekti është financuar nga  Bashkimi evropian   Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë dhe Humanitet në kuadër...>>


Trajnim në lidhje me dhunën seksuale dhe gjinore të bazuar dhe përkrahje psikosociale

Në periudhën prej 12.09 – 14.09.2016 në qendrën për trajnim Solferino në Strugë u realizua punëtori në lidhje...>>


MUNDEMI SË BASHKU, MUNDEMI MË SHUMË

Më 14 shtator të vitit 2016, Ambasada e Amerikës në Shkup shënoi Ditën nacionale amerikane në shërbim dhe...>>


Shënimi i Ditës botërore për ndihmë të parë – 10 Shtator 2016

10 Shtator (e shtune) është Dita botërore për Ndihmë të parë, dita për promovimin e diturive dhe aftësive...>>


EDUKIMI I MOTIVUESVE TË RINJ PËR DHURIMIN E GJAKUT ME KLUBET 25

Në hotelin Solferino, Strugë prej 02 – 04 shtator të vitit 2016 u mbajt edukim për motivuesit e...>>


< kthehu mbrapa