Shpallje

E ZGJEROJMË EKIPIN TONË!

Dëshironi të punoni në një atmosferë të këndshme, të motivuar dhe vazhdimisht me mundësi për avancim në karrierë?...>>


Thirrje për mbledhjen e ofertave për pajisje monitorimi

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të shërbimeve...>>


Thirrje për mbledhjen e ofertave

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të shërbimeve...>>


Thirrje për mbledhjen e ofertave

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për...>>


THIRRJE PËR MBLEDHJEN E OFERTAVE

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për...>>


THIRRJE PËR MBLEDHJEN E OFERTAVE

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të shërbimeve...>>


Thirrje për furnizimin e softuerit për monitorimin e Butonit emergjent

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kuadër të projektit “Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të...>>


Thirrje për angazhimin e një eksperti Teknik – person juridic për shërbimin Butoni Emergjent pranë Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall thirrje për angazhimin e një eksperti-juridik për monitorimin,...>>


Për kryerjen e hulumtimit të tregut në Shkup dhe Dojran

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut shpall  thirrje për angazhimin e një eksperti për përgatitjen...>>


KUSHTE PËR ANGAZHIMIN E NJË EKSPERTI PËR VLERËSIMIN E PASURISË ME QËLLIM ZBATIMIN E DETYRAVE TË PUNËS

Për kryerjen e hulumtimit të tregut në Shkup dhe Dojran Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së...>>


Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për rekrutimin e një Praktikanti të marrëdhënieve me publikun:

Të nderuar,   Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje për rekrutimin e një Praktikanti të...>>


< kthehu mbrapa