Огласи

Црвен крст на РСМ – Црвен крст на град Скопје објавува: Оглас за вработување

Ангажманот е во рамките на проектот „„Поддршка за инклузивен развој на услуги за долгорочна грижа во заедниците преку...>>


Црвен крст на РСМ – Црвен крст на град Скопје објавува: Оглас за хонорарен ангажман

Ангажманот е во рамките на проектот : ,,Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ,,...>>


Барање за ангажирање на консултант/правен субјект за изработка на тренинг пакет и прирачник и оддржување на два циклуси обуки од областа на ПСП и менталното здравје.

Повеќе информации на следниот линк. Заинтересираните страни да се јават на Комисија за набавки на Црвен крст на...>>


К О Н К У Р С

  Врз основа на верификација на посебната програма за Негувател/ка за помош и нега на стари лица и...>>


Црвен крст на РСМ – Црвен крст на град Скопје објавува: Оглас за вработување

Ангажманот е во рамките на проектот „„Поддршка за инклузивен развој на услуги за долгорочна грижа во заедниците преку...>>


Црвен крст на РСМ – Црвен крст на град Скопје објавува: Оглас за вработување

Ангажманот е во рамките на проектот : ,,Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ,,...>>


ГО ПРОШИРУВАМЕ НАШИОТ ТИМ!

Сакате да работите во пријатна атмосфера, мотивирани и постојано со можност за напредок во кариерата? Искористете ги можностите...>>


Повик за прибирање понуди на мониторинг уреди

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот ,,Поддршка за инклузивен развој на услуги за долгорочна...>>


ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ НА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И ЦЕЛОСНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА СОФТВЕР И УСЛУГА НА ИТНО КОПЧЕ ВО ЦКРСМ

Наслов на проектот: Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во Црвениот крст на Република Северна...>>


Отворен повик за прибирање на понуди за мониторинг аларм уреди за “Итно копче”

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот ,,Поддршка за инклузивен развој на услуги за долгорочна...>>


Отворен повик за прибирање понуди за аларм уреди за “Итно копче”

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот ,, Развој на деловни услуги за интегрирана грижа...>>


ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот ,, Развој на деловни услуги за интегрирана грижа...>>


ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

  Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот  ,,Поддршка за инклузивен развој на услуги за...>>


< врати се назад