Lajmet kryesore

Gara Republikane per ndihmen e pare

Në organizim të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë më 16 dhe 17 shtator të vitit 2016...>>


Transferim i mjeteve finansiare për 3,515 familjet e prekura nga përmbytjet

Para se gjithash. Në emër të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë dëshirojmë të falënderojmë për përkrahjen...>>


Trajnim për anëtarët e rrjetit InkluzivaM për përfaqësim bazuar në dëshmi dhe definim të fushave prioritare për studim

Projekti është financuar nga  Bashkimi evropian   Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë dhe Humanitet në kuadër...>>


Trajnim në lidhje me dhunën seksuale dhe gjinore të bazuar dhe përkrahje psikosociale

Në periudhën prej 12.09 – 14.09.2016 në qendrën për trajnim Solferino në Strugë u realizua punëtori në lidhje...>>


MUNDEMI SË BASHKU, MUNDEMI MË SHUMË

Më 14 shtator të vitit 2016, Ambasada e Amerikës në Shkup shënoi Ditën nacionale amerikane në shërbim dhe...>>


Shënimi i Ditës botërore për ndihmë të parë – 10 Shtator 2016

10 Shtator (e shtune) është Dita botërore për Ndihmë të parë, dita për promovimin e diturive dhe aftësive...>>


EDUKIMI I MOTIVUESVE TË RINJ PËR DHURIMIN E GJAKUT ME KLUBET 25

Në hotelin Solferino, Strugë prej 02 – 04 shtator të vitit 2016 u mbajt edukim për motivuesit e...>>


Punëtori për trajnimin e vullnetarëve të rinj të Kryqit të kuq përkrahje për personat e moshuar

Prej 26 deri më 28 gusht të vitit 2016, në qendrën “Solferino” në Strugë, u mbajt Punëtori për...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 26 gusht

Kryqi i kuq i RM-së vazhdon me përkrahjen e banorëve të goditgur nga katastrofa natyrore. Deri tani janë...>>


Informim për ndihmë dhe përkrahje për popullatën e damtuarë në Italin Qendrore

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë, gjate ditës së sotshme pati kontakt me Kryqin e kuq të...>>


Lajmërim për të ndihmuar popullatën që pësoi në përmbytje – 24 gusht

Kryqi i kuq të RM-së vazhdon me përkrahjen e banorëve të goditgur nga katastrofa natyrore. Deri tani janë...>>


< kthehu mbrapa