Lajmet kryesore

Një udhëtim njerëzor me një fund të lumtur

18.07.2017- Edhe një udhëtim njerëzor u përmbyll me një fund të lumtur. Xha Nuriu pas plot dy vjetësh...>>


Mbështetja logjistike e IAESTE Maqedoni – Dasma e Galiçnikut

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë tradicionalisht tanimë të 9-tin vjet me radhë në aspektin logjistik mbështet...>>


Mbledhja konstitutive-zgjedhore e Kuvendit të Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë

Sot, më 30.06.2017, në Shtëpinë e Organizatave Humanitare “Dare Xhambaz” në Shkup, është mbajtur mbledhja konstitutive-zgjedhore e Kuvendit...>>


Pjesëmarrja në seminarin mbi Të Drejtën Humanitare Ndërkombëtare

Në Qendrën e trajnimit *Dr. Xhozef Kruzel*, kazerma Goce Dellçev, Shkup, më 13 qershor është mbajtur seminari mbi...>>


U mbajtën zgjedhjet e Rinisë së Kryqit të kuq të Republikës së Maqedonisë

Më 05.06.2017 është mbajtur Mbledhja zgjedhore – konstitutive e Këshillit Rinor të Kryqit të kuq të Republikës së...>>


LOJËRAT SPORTIVE – REKREATIVE TË DHURUESVE TË GJAKUT

Organizuar nga Klubi i dhuruesve të gjakut të Kryqit të kuq të qytetit të Shkupit në periudhën 09-11...>>


“Përmirësimi i socializimit të fëmijëve dhe të rinjve me nevoja të veçanta”

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në kuadër të Projektit: “Përmirësimi i socializimit të fëmijëve dhe të...>>


40 vjet nga miratimi i Protokolleve Shtesë

PROTOKOLLET SHTESË TË 8 QERSHORIT 1977 TË KONVENTAVE TË GJENEVËS TË 12 GUSHTIT 1949  E Drejta Humanitare Ndërkombëtare...>>


Kryqi i kuq i Maqedonisë dërgon urime për suksesin e madhë të ekipit të hendbollit Vardar

Kryqi i kuq i Maqedonisë me 5 ekipet e vullnetarëve, mjekë dhe paramedike dhe me 3 automjete nga...>>


Bashkëpunimi i partneriteti ndërmjet Kryqit të kuq të RM-së dhe MAKPROGRES-it

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Entin për Veprimtari Sociale shumë vjet në vazhdimësi...>>


Bashkëpunimi i partneriteti ndërmjet Kryqit të kuq të RM-së dhe MAKPROGRES-it, Vinicë

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me Entin për Veprimtari Sociale shumë vjet në vazhdimësi...>>


Punëtoria e parë finale PVH – viti 2017

Fundjavën e kaluar, nga 12 deri më 14 maj, në Strugë në Qendrën Solferino u mbajt Punëtoria e...>>


< kthehu mbrapa