Останати новости

Недела на Промоција на хумани вредности 21 до 27 септември

ПХВ неделата со одлука на Раководниот одбор на Црвен крст на РМ се одбележува од 2012 година и...>>


СЕМИНАР ЗА ЕДУКАЦИЈА НА МЛАДИ МОТИВАТОРИ ЗА КРВОДАРИТЕЛСТВО СО КЛУБОВИ 25 И КЛУБ НА КРВОДАРИТЕЛИ

Семинарот  се одржа во хотел Солферино, Струга  од 15-17 септември 2017 година под мотото “Улогата на младите во...>>


Одржана 2-ра регионална средба за проектот „Психолошка прва помош и психосоцијална поддршка во комплексни итни ситуации“

Во рамките на проектот „Психолошка прва помош и психосоцијална поддршка во комплексни итни ситуации“ поддржан од ЕУ во...>>


26-ти Државен натпревар по прва помош

На 16.09.2017 година во 08:40 часот на плоштад Автокоманда- Скопје, Црвениот крст на Република Македонија го организира 26-ти...>>


види ги сите