Останати новости

Координативна средба со секретарите на OOЦК/ ЦКГС

На 21.12.2017 година се одржа координативна средба со секретарите на Општинските организации на Црвениот крст на РМ и...>>


Црвен крст добитник во категоријата најдобар сајт за невладини организации за 2017

Во присуство на двесте гости, во најголем дел креатори, сопственици, дизајнери, автори на содржините на голем број македонски...>>


Делегација на Црвен крст на РМ во посета на Црвен крст на Србија

Во периодот од 07 до 09 декември, 2017 година делегација на Црвен на Република Македонија предводена од претседателот...>>


Подобрување на социјализација на деца и млади со посебни потреби

Денес на 14.12.2017 година во Македонскиот народен театар во Скопје, во организација на Црвениот  крст на град Скопје,...>>


8ми ПАРТНЕРСКИ СОСТАНОК НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Денес, на 13.12.2017 година Црвениот крст на Рeпублика Македонија во своите простории го организираше 8ми-от Партнерски состанок. На...>>


види ги сите