Останати новости

Доделена плакета на Генералниот секретар на Црвен крст на Р.М од страна на претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери

На ден 18.10.2016 година, просториите на Црвен крст ги посетија претседателот на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, г-дин Драги Аргировски, во придружба на д.р Илија Глигоров и г-ѓа....>>


6-ТА ТРАДИЦИОНАЛНА КРВОДАРИТЕЛСКА АКЦИЈА СО МОТО КЛУБОТ “GUARDIAN ANGELS MC”

Во рамки на активностите по повод одбележувањето на 8 години од формирањето на Мото клубот “Guardian Angels MC”, во октомври 2016 година во соработка со Црвениот крст на Република Македонија,...>>


РЕГИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ДОБРОВОЛНО КРВОДАРИТЕЛСТВО И КЛУБ 25 ВО БЕРАТ – РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

Во октомври 2016 година  се одржа Регионална работилница за крводарителство во Берат – Република Албанија под мотото “Заедно можеме да реализираме 100 % доброволно крводарителство”. Учесници на оваа меѓународна  работилница...>>


Донација од компанијата НОВАРТИС

На 14.10.2016 во просториите на Црвениот крст на Република Македонија компанијата НОВАРТИС донираше средства во Фондот на солидарност на Црвениот крст на РМ во износ од 82.000 евра на 202...>>


Кампања по повод 16 Октомври –Денот на гладта

Една осмина од светското население живее во екстремен глад и сиромаштија. Луѓето повеќе страдаат од глад отколку од СИДА, маларија и туберкулоза заедно. Милиони жени, мажи и деца умираат секоја...>>


види ги сите