Останати новости

Дисеминациска сесиja за студентите од МИТ Универзитетот

Согласно потпишаниот меморандум за соработка на Црвениот крст на Република Македонија со МИТ Универзитетот, Црвениот крст на Република...>>


Обуки за заштита и самозаштита во случај на катастрофи наменети за деца од градинки

Црвен крст на Република Македонија, во рамките на Програмата за подготвеност и дејствување при катастрофи, со финансиска поддршка...>>


Европската мрежа на друштвата на Црвениот крст и Црвената полумесечина за психосоцијална поддршка

Во Лозен, Бугарија, во периодот од 26-28,10,2018 година се одржа годишна средба на Европската мрежа на друштвата на...>>


Работилница со новинари

Црвениот крст на Република Македонија нa 22 октомври 2018 со поддршка на Меѓународниот Комитет на Црвен крст организираше работилница...>>


Застапување и комуникација пред медиумите

Црвениот крст на РМ и здружението Хуманост во рамки на Регионалниот проект „Преземање на активности за социјална инклузија...>>


види ги сите