Останати новости

Започната имплементација на проектот Превенција од болести на зависности

На 05 октомври во Кавадарци и на 06,10,2017 година во Штип се одржаа инструктивни работилници за започнување на...>>


Учество на состанокот на Европската мрежа за Психосоцијална подршка

Претставник на Црвениот крст на Р Македонија зема учество на состанокот на Европската мрежа на Црвениот крст и...>>


Учество на генерално собрание на Норвешки Црвен крст

Во периодот од 06 до 07 двочлена делегација на Црвен крст на Република Македонија, во состав Сашо Талески,...>>


Одржана работилница за размена на искуства и развој на методологијата за Заеднички развој на заедницата

Со поддршка на Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина проектот „Заеднички развој на заедницата“ оваа година...>>


Средба со Аташе за Македонија од Австриското Министерство за труд, социјални работи и заштита на потрошувачи

Со цел да се оствари соработка помеѓу Црвениот крст на Република Македонија и Австриското Министерство за труд, социјални...>>


види ги сите