Останати новости

Благодарност

Почитувани, На почетокот, дозволете ми од името на Црвениот крст на Република Македонија, да се заблагодариме за континуираната поддршка на медиумите во Република Македонија за навременото и транспарентно информирање за...>>


Oбраќање на генералниот секретар д-р Саит Саити

Почитувани,   Се наоѓаме на истекот на една успешна и напорна година исполнета со големи предизвици и бројни активности на нашата организација. Заедно остваривме многу, и покрај бројните активности кои...>>


Прогласување на најдобри сајтови за 2016 година

 Во присуство на околу двесте гости, во најголем дел креатори, сопственици, дизајнери, автори на содржините на голем број македонски веб-сајтови, во Македонската опера и балет на 24.12.2016 г. беа доделени...>>


Седница на Собрание на Црвен крст на Република Македонија

На ден 20.12.2016 година, во Домот на хуманитарни организации: “Даре Џамбаз“ во Скопје, Собранието на Црвен крст на РМ ја одржа својата десетта редовна седница за мандатниот период 2012-2016 година....>>


види ги сите