Останати новости

Едукативната работилница за волонтери на Црвениот крст

Црвениот крст на Република Македонија во рамките на проектот: „Подобрување   на социјализацијата на деца и млади со посебни...>>


Oбука за Психолошка прва помош во кризни ситуации за волонтери

Во периодот од 03-05.03.2017 година во тренинг центарот Солферино во Струга, во рамки на проектот за Психолошка прва...>>


Седница на Собрание на Црвен крст на Република Македонија

На ден 01.03.2017 година, во Домот на хуманитарни организации: “Даре Џамбаз“ во Скопје, Собранието на Црвен крст на...>>


ОБУКИТЕ ЗА ЗАНАЕТ ОВОЗМОЖУВААТ УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

Во рамките на проектот „Преземи акција за подобра конкурентност на пазарот на труд“ во текот на изминатиот месец...>>


види ги сите