Останати новости

Пунктот за бездомници

Пунктот за бездомници и оваа година ги отвори вратите на лицата на кои тоа им беше и сеуште...>>


Хуманитарна помош во вредност од 85.000 евра

Црвениот крст на Република Македонија во соработка со Турската Црвена полумесечина на 03 февруари 2019 година дистрибуираше дел...>>


Финална работилница „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“

Во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“, од 25 до 27...>>


15 крводарителски акции и 4 434 единици крв во спомен на Тоше

На 25.01.2019 година, во Дом на АРМ, по петнаесети пат беше реализирана голема крводарителска акција посветена на големиот...>>


Подготвителна работилница за ЦКА-ПХВ инструктори

На 27 јануари во Црвен крст на град Скопје се одржа подготвителна работилница за инструкторите во рамките на...>>


види ги сите