Останати новости

Благодарност

Почитувани, На почетокот, дозволете ми од името на Црвениот крст на Република Македонија, да се заблагодариме за континуираната...>>


Oбраќање на генералниот секретар д-р Саит Саити

Почитувани,   Се наоѓаме на истекот на една успешна и напорна година исполнета со големи предизвици и бројни...>>


Прогласување на најдобри сајтови за 2016 година

 Во присуство на околу двесте гости, во најголем дел креатори, сопственици, дизајнери, автори на содржините на голем број...>>


Седница на Собрание на Црвен крст на Република Македонија

На ден 20.12.2016 година, во Домот на хуманитарни организации: “Даре Џамбаз“ во Скопје, Собранието на Црвен крст на...>>


Донација на компанијата НОВАРТИС

На 14 октомври 2016 годна во просториите на Црвениот крст на РМ беше организиран  настан за официјално предавање...>>


види ги сите