Останати новости

Претставување на резултатите од истражувањето на тема: „Потреба од социјални и здравствени сервиси за старите лица“

Во рамки на одбележувањето на „Неделата на грижа на старите лица“, на 21 Ноември во Црвениот крст на...>>


Информирањето и комуникациите, важен сегмент за промоција на активностите за воспоставување на семејни врски

Со цел подобрување на одговорот на предизвиците на мрежата за Воспоставување на семејни врски и ефикасната интеграција со...>>


„Недела на грижа на старите лица“

Црвениот крст на Република Македонија од 20 до 26 ноември 2017 година ја одбележува  „Неделата на грижа на...>>


Делегација на Црвениот крст на РМ учествуваа на највисокиот статутарен состанок на МФЦК/ЦП

Делегација на Црвениот крст на Македонија во состав од претседателот на Црвен крст на РМ проф.д-р Ромел Велев,...>>


Потпишани договори со 12 граѓански здруженија за поддршка на проекти за социјална инклузија на старите лица

Во рамките на Регионалниот проект „Преземање на акција за социјална инклузија на старите лица“ финансиран од Европската унија,...>>


види ги сите