Останати новости

Обучени мултипликатори за психолошка прва помош и психосоцијална поддршка

Во периодот 05-07,04,2019 година во Центарот за обука на кадри „Солферино“ во Струга, се одржа работилница за обука...>>


70 години од основањето на НАТО – крводарителска акција со припадниците на Aрмијата

Денот на НАТО е настан кој традиционално се одбележува во сите земји-членки во Алијансата, како и во земјите...>>


Трибина на ИДКНАС, 20-годишнината од егзодусот на косовските Албанци

Денес, во Институтот за духовно и културно наследство на Албанците во Скопје, беше обележана 20-годишнината од егзодусот на...>>


Едукативна работилница во рамки на Проектот „Подобрување на социјализацијата на деца и млади со посебни потреби“

Од 29 до 31 март 2019 година во Центарот „Солферино“ во Струга, се одржа едукативна работилница во рамки...>>


Одржана работилница за психолошка прва помош и психосоцијална поддршка

Во периодот 22-24,03,2019 година во Центарот за обука на кадри „Солферино“ во Струга, се одржа работилница за споделување...>>


види ги сите