Останати новости

Трибина на ИДКНАС, 20-годишнината од егзодусот на косовските Албанци

Денес, во Институтот за духовно и културно наследство на Албанците во Скопје, беше обележана 20-годишнината од егзодусот на...>>


Едукативна работилница во рамки на Проектот „Подобрување на социјализацијата на деца и млади со посебни потреби“

Од 29 до 31 март 2019 година во Центарот „Солферино“ во Струга, се одржа едукативна работилница во рамки...>>


Одржана работилница за психолошка прва помош и психосоцијална поддршка

Во периодот 22-24,03,2019 година во Центарот за обука на кадри „Солферино“ во Струга, се одржа работилница за споделување...>>


Соработка со BETTY аптеки

На 18 март 2019 Црвениот крст на Република Македонија и BETTY аптеките потпишаа меморандум за соработка со цел...>>


Признанија од „Сите сити“ за Црвениот крст

На настанот кој се одржа на 19 март 2019 година во организација на Здружението „Ајде Македонија“, беа доделени...>>


види ги сите