Останати новости

Посета на обука на едукатори за превенција од трговија со луѓе на Црвен крст на Србија

Во хотел „Кристал“ – Златибор, Србија, во периодот 04-08,03,2019 година се одржа обука на врснички едукатори за превенција...>>


Состанок со Службите за барање на национални друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина на тема *Странски борци и нивните семејства

Службата за барање на Црвениот крст на РМ веќе една година наназад работи со случаи кои се врска...>>


Задоволство ни е да објавиме дека по деветти пат @Комерцијална банка АД Скопје ја продолжува финансиската поддршка како...>>


Клуб на дисеминатори по МХП при Црвен крст на РМ

На 19.02.2019 година, Црвен крст на Република Македонија формираше Клуб на дисеминатори по Меѓународно хуманитарно право (МХП). Клубот...>>


Oбука на врснички едукатори за превенција од трговија со луѓе

Во периодот 14-17,02,2019 година во Центарот за обука на кадри „Солферино“ во Струга, се одржа работилница за обука...>>


види ги сите