Останати новости

ДОДЕЛЕНИ СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА УСПЕШНО ЗАВРШЕНИ ОБУКИ ЗА ЗАНАЕТИ

Обуките за занаети и обуките за личен раст и развој во изминатата година беа дел од секојдневието на...>>


Едукација по прва помош за студенти од Природно-математичкиот факултет во Скопје

Црвениот крст на Македонија ите лидер во едукацијата за превенција, подготовка и одговор при соодветна животно застрашувачка ситуација...>>


Учество на семинар за Меѓународно хуманитарно право

Во Центарот за обука*Д-р Џозеф Крузел*, касарна Гоце Делчев, Скопје на 13 јуни се одржа семинар за Меѓународно...>>


Одржани избори кај младите на Црвениот крст на Република Македонија

На 05.06.2017 година се одржа Конститутивно – изборниот состанок на Советот на млади на Црвен крст на Република...>>


види ги сите