Останати новости

Обука за воспоставување семејни врски и дисеминација

Во период од 16 до 18 јуни 2019 година Меѓународниот комитет на Црвен крст во соработка со Црвен...>>


Координативна средба со секретари

На 18 јуни 2019 во просториите на Црвениот крст на Република Македонија се одржа координативен состанок со секретарите...>>


14 јуни Светски ден на крводарителството

На 14 јуни традиционално ширум светот се одбележува Светскиот ден на крводарителството. Настаните кои се организираат имаат за...>>


Работилница за заштита и самозаштита во случај на катастрофи наменета за образовни институции

Програмот за подготвеност и дејствување во случај на катастрофи на Црвен крст на Република Македонија во соработка со...>>


Добредојде на новите предавачи и демонстратори по прва помош

Во период од 08-09 јуни во просториите на Црвен крст на Република Македонија беше одржана обука по прва...>>


види ги сите