Главни вести

Состанокот на Националните друштва на Црвен крст и Црвена полумесечина членки на Европската мрежа за прва помош

Во организација на Црвениот крст на Франција во периодот од 09-11-ти октомври 2014 година се одржа состанок на...>>


Кампања по повод 16 Октомври – Ден на гладта

Организацијата за храна и агрокултура при Обединетите нации проценува дека постојат 805.000.000 гладни луѓе во светот. Ова значи...>>


18 Октомври – Европски ден на борба против трговија со луѓе

Црвениот крст на Република Македонија како член на Секретаријатот на Националната комисија за борба против трговија со луѓе...>>


Учество на Регионален семинар за крводарителство, Скадар – Р. Албанија

[responsive][/responsive] Од 26-29 септември се одржа Регионален семинар за крводарителство во Скадар Република Албанија под мотото “Заедно за...>>


Да не оставиме никого зад себе: Промовирање на општеството за сите

На 14 декември 1990 година, Генералното собрание на Обединетите нации (со резолуција 45/106) го назначи 1 октомври за...>>


ОДРЖАН 23-от ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО ПРВА ПОМОШ

[responsive][/responsive] На 20 септември 2014 одина во Куманово се одржа 23-от Државен натпревар на екипите по прва помош....>>


Работилници за „Квалитетно менаџирање на програми за грижа на стари лица во заедницата“ и „Активно стареење и социјлана инклузија“

[responsive][/responsive] Црвениот крст на Република Македонија во рамките на Проектот: „Грижа на стари лица во заедницата“ финансиран од...>>


XXIII-ти Државен натпревар, 20.09.2014 – Куманово

  XXIII-от Државен натпревар на екипите по прва помош кој традиционално го организира Црвениот крст на Р. Македонија,...>>


Билатерална соработка со Црвен крст на Словенија

Во периодот од 03-07 септември 2014 година делегација на стручната служба на Црвениот крст на Република Македонија оствари...>>


Работилница за подготовка на проекти во рамките на Проектот грижа на стари лица во заедницата, финансиран од Европска Унија

[responsive] [/responsive] Црвениот крст на Република Македонија во рамките на Проектот „Грижа на стари лица во заедницата“ финансиран...>>


150 години по Првата Женевска конвенција Швајцарија и Меѓународниот комитет на Црвениот крст…

150 години поПрвата Женевска конвенција Швајцарија и Меѓународниот комитет на Црвениот крст повикуваат на поголемо почитување на меѓународното...>>


Реализирана работилница за укажување на прва помош при предозирање од употреба на опиоиди

Во рамки на проектот Одржување на ниска преваленца на ХИВ во Р.Македонија во просториите на Црвен крст на...>>


< врати се назад